a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
algemeen | ecologie & verspreiding | beleid & bescherming | taxonomie | literatuur (1) | feedback (0)

Familie:Cyprinidae
Voorkomen in Nederland
Status:bron: Rode Lijst Vissen 2016Niet bedreigd
Zeldzaamheid:bron: Rode Lijst Vissen 2016vrij zeldzaam
Indigeniteit:inheems
Gilde/leefwijze: partieel rheofiel
Herkenning
Winde (Leuciscus idus) behoort tot de familie van de karpers (Cyprinidae) en heeft een langgerekt zijdelings afgeplat lichaam met zilveren flanken en een relatief kleine eindstandige bek. Oudere dieren krijgen vaak een donkere grijs- tot groenbruine kleur. De soort kan 70 cm groot worden maar wordt doorgaans niet groter dan 60 cm. Vooral de jongere windes worden gemakkelijk verward met andere karperachtigen zoals blankvoorn, kopvoorn, sneep, serpeling en roofblei. Het onderscheid met blankvoorn is te maken op basis van het aantal schubben op de zijlijn (winde: 55-61, blankvoorn :39-48). Kopvoorn heeft een bolronde anaalvin, die van winde is recht tot holrond. Sneep en serpeling hebben een onderstandige bek en sneep heeft een vlezige neus. Roofblei heeft een grote bovenstandige bek met een puntig eindigende onderkaak die in een kuiltje in de bovenkaak valt. 
 
foto38290
foto38291