a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Trisopterus minutus (Linnaeus, 1758)

Dwergbolk
algemeen | ecologie & verspreiding | beleid & bescherming | eieren | taxonomie | literatuur (1) | feedback (0)

Familie:Gadidae
Voorkomen in Nederland
Status:bron: Rode Lijst Vissen 2016Rode lijst: Kwetsbaar
Trend sinds 1950:bron: Rode Lijst Vissen 2016Zeer sterk afgenomen
Zeldzaamheid:bron: Rode Lijst Vissen 2016Algemeen
Typering: Mariene vissoort
Auteur: WV / IvL
Herkenning
Langwerpige kabeljauwachtige vis. Meestal 20 cm lang (tot 40 cm). Rug geelbruin, flanken lichter, buik zilvergrijs. Meestal zonder duidelijke band- of streeppatronen. Bij de basis van de borstvinnen zit een kleine zwarte vlek. Onderstandige bek, op de onderlip een vrij lange baarddraad. Drie rugvinnen en twee niet vergroeide anaalvinnen. Eerste rugvin vrij klein en hoog, tweede rugvin het langst. Tweede rugvin en tweede anaalvin vrijwel tegenover elkaar.
Te verwarren met:
Lijkt zeer veel op de Steenbolk (werd pas in de jaren 60 als aparte soort herkend). Dwergbolken blijven kleiner en slanker, zijn meer gelig gekleurd en missen de kenmerkende donkere dwarsbanden die bij verreweg de meeste Steenbolken voorkomen. De voorste rugvin loopt minder puntig uit. Ook de donkere vlek bij de borstvinnen is kleiner. De anaalvinnen bij de Dwergbolk staan een klein beetje verder uit elkaar. De eerste anaalvin begint verder naar achteren ten opzichte van de rugvin.
Auteurs: WV / IvL
 
foto42807