a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
algemeen | ecologie & verspreiding | taxonomie | feedback (0)

Familie:Lotidae
Typering: Mariene vissoort
Auteur: IvL / RHB
Herkenning
Opvallend langwerpige, slanke kabeljauwachtige met een spitse kop. Gewoonlijk 150-160 cm (maximaal echter tot 2 meter!). Rugzijde bruingroen gemarmerd met onregelmatige, lichtere vlekken. Soms ook vage roodbruine vlekken. Flanken naar onderen steeds lichter wordend. Buikzijde wit. Jonge vissen zijn veel lichter gekleurd en hebben vaak vage iriserende paarsbruine vlekken en lijnen. Rug- anaal- en staartvinnen worden omzoomd door een lichte rand. De eerste rugvin heeft achteraan een donkerbruine tot zwarte vlek. Dit is vaak ook achteraan de anaalvin en de staartvin het geval. Twee rugvinnen, die vrijwel tegen elkaar aan liggen. Anaalvin ongeveer in het midden beginnend. Borstvin vrij klein, afgerond, buikvin smal, vrij lang. Bek breed, met grote tanden en een iets langere bovenkaak. Onder de kop zit op de kin een duidelijke tastdraad.
Te verwarren met:
Hoewel een kabeljauwachtige, wordt de Leng vanwege zijn lange en smalle lichaam, de enkele kindraad en de witte zomen aan de vinnen zelden met andere soorten verward.
Auteurs: IvL / RHB