a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Scophthalmus maximus (Linnaeus, 1758)

Tarbot
algemeen | ecologie & verspreiding | beleid & bescherming | taxonomie | feedback (0)

Familie:Scophthalmidae
Voorkomen in Nederland
Status:bron: Rode Lijst Vissen 2016Rode lijst: Thans niet bedreigd
Trend sinds 1950:bron: Rode Lijst Vissen 2016Stabiel of toegenomen
Zeldzaamheid:bron: Rode Lijst Vissen 2016Vrij zeldzaam
Typering: Mariene vissoort
Auteur: WV / RHB
Herkenning
Een grote ruitvormig-ovale platvis. Tot 100 cm. Grijsbruin of zandkleurig met kleine donkere vlekjes. Ogen op de linkerzijde. Geen echte schubben, de huid is ruw met verspreide beenachtige knobbeltjes, vooral op de kop. De staartvin is afgerond. Ook op de ongekleurde zijde is een zijlijn aanwezig. Vrij grote, gebogen, asymmetrische bek met de tanden aan de ongekleurde kant. Bovenaan vormen de kaken een soort adembuis om zandvrij water mee aan te zuigen. De dieren hebben geen echte schubben, de huid is ruw met verspreide beenachtige knobbeltjes die vooral op de kop talrijk zijn. Zoals bij alle platvissen is er één lange, in het midden brede, iets hoekige rugvin en één anaalvin. Deze lopen geheel rondom door. De staartvin is afgerond
Te verwarren met:
De Tarbot kan verward worden met de Griet. Deze heeft echter een gladdere huid zonder knobbeltjes en een rafelige 'baard' van vinstekeltjes rond de kop, die bij de Tarbot ontbreken.
Auteurs: WV / RHB
 
foto43175
foto42895
foto42896
foto43176