< Meer determinatiehulpen

laatst gewijzigd op 24-11-2016

Exotische zoetwaterschildpadden in Nederland

Jeroen van Delft & Richard Struijk


ravon-exotische-zoetwaterschildpadden.pdf

In Nederland komen van nature geen zoetwaterschildpadden voor. Exotische zoetwaterschildpadden worden als huisdier gehouden. Uitgezette exemplaren komen in allerlei wateren voor, vooral in stedelijk gebied. Ons klimaat is te koud voor succesvolle voortplanting, maar sommige dieren kunnen zich jarenlang handhaven.

De meeste soorten zonnen graag, waarbij ze vaak op hout en stenen liggen. Ze zijn zeer alert en duiken bij verstoring snel onder water. In de Nederlandse wateren worden zes (onder)soorten met enige regelmaat waargenomen, maar vier vormen overduidelijk de hoofdmoot (> 95%), namelijk de roodwang-, geelwang-, geelbuik- en zaagrugschildpad.

In Nederland worden incidenteel ook Europese moerasschildpadden en bijtschildpadden gezien. Deze soorten zijn hieronder vermeld. Niet op deze kaart besproken soorten die incidenteel kunnen worden aangetroffen zijn de sierschildpad (Chrysemys picta), de muskusschildpad (Stenotherus odoratus) en soorten uit het geslacht Pseudemys.

Foto’s: James H. Harding (JHH), Jelger Herder (JH), Ben Verboom (BV) & Chelsi Hornbaker (CH), U.S. Fish and Wildlife Service. Tekeningen: Paul Veenvliet

Literatuur

Bruekers, J. (2000) Roodwangsierschildpad in Nederland. RAVON 3: 19-19.
 
Herder, J.E. (2007) Eerste eilegsels van roodwangschildpadden in Nederland. RAVON 9: 23-24.
 
Struijk, R.;Joosten, K. (2011) Portret van een exoot: Roodwangschildpad. Schubben & Slijm 3: 21-21. 
 
Tilmans, R.A.M.;Jansen, S. (2001) De roodwangschildpad in Limburg.Verspreiding en mogelijke bedreigingen voor de inheemse herpetofauna. Natuurhistorisch Maandblad 90: 128-133.
 
van Delft, J.;Struijk, R. (2018) Roodwang, geelwang, geelbuik; hoe staat het met de lettersierschildpad. Kijk op Exoten 6: 12-13. 
 
Veenvliet, P. (2009) Roodwangschildpad Trachemys scripta elegans. De amfibieën en reptielen van Nederland : 334-338.