< Meer determinatiehulpen

laatst gewijzigd op 24-11-2016

Herkenning van hagedissen

Jelger Herder & Kris Joosten


download de RAVON-herkenningskaart hagedissen

download de RAVON-herkenningskaart vervellingen van reptielen

 

Literatuur

Appel, C.;Meerman, H.;Janssen, I. (2012) Zandhagedis op Goeree. Schubben & Slijm 4: 8-8. 
 
Avery, R.A. (1962) Notes on the ecology of Lacerta vivipara (L.). British Journal of Herpetology 3: 36-38.
 
Avery, R.A.;McArdle, B.H. (1973) The morning emergence of the Common lizard Lacerta vivipara Jacquin. British Journal of Herpetology 5: 363-368.
 
Avery, R.A.;Shewry, P.R.;Stobart, A.K. (1974) A comparison of lipids from the fat body and tail of the common lizard, Lacerta vivipara. British Journal of Herpetology 5: 410-412.
 
Barker, M.A.;Hobson, D.D. (1996) Artificial refuges with transects as a possible reptile survey methodology. British Herpetological Society Bulletin 55: 8-14.
 
Barrett, C. (2011) Een dode hazelworm in de Zuidhollandse duinen. Schubben & Slijm 3: 6-6. 
 
Barrett, C.P. (2013) The continuing story of lizard hill. British Herpetological Society Bulletin 70: 7-10.
 
Bauwens, D.;Thoen, C. (1981) An enclosure design allowing quantification of dispersal in lizard population studies. British Journal of Herpetology 6: 165-168.
 
Bergmans, W. (1984) De verspreiding van de muurhagedis, Lacerta muralis (Laurenti, 1768) in Nederland (Reptilia, Squamata, Lacertidae). Natuurhistorisch Maandblad 73: 12-22.
 
Billings, D.R. (1987) The care and breeding of common British reptiles and amphibians. Part VI - The slow worm (Anguis fragilis). British Herpetological Society Bulletin 19: 23-26.
 
Billings, D.R. (1986) The care and breeding of common British reptiles and amphibians - Part V, the viviparous lizard (Lacerta vivipara). British Herpetological Society Bulletin 16: 30-32.
 
Bonnemayer, J.J.A.M. (1986) De Bossche Fronten. Cultuurhistorie en natuurhistorie hand in hand. Natuurhistorisch Maandblad 75: 4-9.
 
Bos, J. (2014) Levendbarende hagedis op het randje van de Koffieboonplaat. Schubben & Slijm 6: 7-7. 
 
Bossenbroek, P. (2017) Geplakte hazelworm. Schubben & Slijm 9: 14-14. 
 
Bowles, F.D. (1995) Observations on the distribution of the common lizard (Lacerta vivipara) in Scotland. British Herpetological Society Bulletin 54: 32-33.
 
Brown, F.C. (1957) Notes on slow-worms. British Journal of Herpetology 2: 95-95.
 
Cooper, J.S. (1958) Observations on the eggs and young of the wall lizard (Lacerta muralis) in captivity. British Journal of Herpetology 2: 112-121.
 
Davies, M. (1967) A case of Anguis fragilis devouring newly born young. British Journal of Herpetology 4: 20-20.
 
de Boer, R. (2015) Gladde slang vangt hazelworm. Schubben & Slijm 7: 10-10. 
 
de Boer, R. (2018) Levendbarende hagedis top voedselbron voor de teek. Schubben & Slijm 10: 5-5. 
 
de Bruijn, F. (1919) Het geheugen van de hagedis. De Levende Natuur 24: 155-157. 
 
de Wallis Vries, M.F.;Noordijk, J.;Smit, J.;Sierdsema, H.;Zollinger, R.T.;van Delft, J.J.C.W.;Nijssen, M. (2013) Slim begrazen voor de heidefauna! Vakblad Natuur Bos Landschap 2013: 4-7.
 
de Wild-Scholten, M. (2017) Pluim voor SBB - Actie Let op! Zandhagedis. Schubben & Slijm 9: 18-18. 
 
de Wild-Scholten, M. (2017) Acrobatische zandhagedis. Schubben & Slijm 9: 5-5. 
 
Dear, R. (2014) Zwarte levendbarende hagedis. Schubben & Slijm 6: 10-10. 
 
Dekker, H.;Bijlsma, R.G. (1994) De zandhagedis: kenmerkend voor de droge, structuurrijke heide. Bosbouwvoorlichting 33: 114-116.
 
Dekker, R.A.F. (1971) Enkele elektronenmicroscopische beelden van de neurohypofyse van Lacerta muralis. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 115: 1204-1208.
 
der Spitzenvan Sluijs, A.;Creemers, R.C.M. (2009) Hazelworm Anguis fragilis. De amfibieën en reptielen van Nederland : 248-256. 
 
Dorenbosch, M. (1997) Verspreiding en toekomst van de zandhagedis in Limburg. Natuurhistorisch Maandblad 86: 262-268.
 
Drent, E. (2015) Gladde slang pakt zandhagedis. Schubben & Slijm 7: 8-8. 
 
du Bois, T. (2009) Strijd der titanen: gladde slang versus zandhagedis. Schubben & Slijm 1: 10-10. 
 
Edgar, P.W. (1990) A captive breeding and release programme for the sand lizards and natterjack toads at Marwell Zoological Park: an appeal for sponsorship. British Herpetological Society Bulletin 31: 3-10.
 
Ehrenburg, A.;Janssen, I.A.W. (2014) Zandhagedissen in de Amsterdamse Waterleidingduinen: 20 jaar monitoring. RAVON 16: 2-5. 
 
Eikholt, G. (2014) Lovebite hazelworm. Schubben & Slijm 6: 9-9. 
 
Falck, J.W. (1953) Sounds emitted by common lizard. British Journal of Herpetology 1: 150-150.
 
Feitsma, G. (1918) Paarse Boksbaard en Hazelworm. De Levende Natuur 23: 283-283. 
 
Frissen-Moors, C.M.M.;Tilmans, R.A.M. (2009) Muurhagedis Podarcis muralis. De amfibieën en reptielen van Nederland : 280-290. 
 
Geraeds, R.P.G. (2015) 's Nachts hagedissen inventariseren. RAVON 17: 46-49.
 
Geraeds, R.P.G. (2015) Het gebruik van rasterpalen door de levendbarende hagedis. Natuurhistorisch Maandblad 104: 41-51. 
 
Geraeds, R.P.G. (2006) De levendbarende hagedis langs de Vloedgraaf. Overleven in voedselrijke en structuurarme vegetaties. Natuurhistorisch Maandblad 95: 166-172.
 
Geraeds, R.P.G. (2012) De levendbarende hagedis in de Meinweg en het Roerdal. Mitigerende maatregelen tussen twee Natura 2000-gebieden. Natuurhistorisch Maandblad 101: 192-197.
 
Geraeds, R.P.G. (2001) De levendbarende hagedis in het Voorsterveld. Natuurhistorisch Maandblad 90: 163-165.
 
Goverse, E. (2005) Poging tot kannibalisme of necrofilie? Meetnet Reptielen - Nieuwsbrief 34: 13-14.
 
Gregoire, L.;Nijst, E. (1958) Opmerking over het voorkomen van de muurhagedis in Maastricht. Natuurhistorisch Maandblad 47: 52-52.
 
Groenveld, A. (2009) Zandhagedis Lacerta agilis. De amfibieën en reptielen van Nederland : 257-269. 
 
Hailey, A. (1982) Choice of substrate and heating rate in Lacerta vivipara. British Journal of Herpetology 6: 207-213.
 
Halton, C.;Avery, R.A. (1989) Growth dynamics of juvenile slow-worms (Anguis fragilis ) in captivity. British Herpetological Society Bulletin 30: 19-21.
 
Harder, J. (2001) Hardlopers en hazelwormen. RAVON 4: 1-5.
 
Heimans, E. (1904) Aquarium en terrarium. (Hazelworm). De Levende Natuur 9: 30-31. 
 
Heimans, E. (1904) Muurhagedis en Gevlekte Landsalamander. De Levende Natuur 9: 18-19. 
 
Hendrickx, J. (2017) Schuimbekkende hazelworm. Schubben & Slijm 9: 19-19. 
 
Hillegers, H. (1992) Goed nieuws. Natuurhistorisch Maandblad 81: 117-117.
 
Hofstra, J. (2010) Habitattypen van de zandhagedis en de levendbarende hagedis in Overijssel. RAVON 12: 63-69. 
 
Hoogestein, L. (2013) Beleef de lente volgt de zandhagedis-etende torenvalken. Schubben & Slijm 5: 24-24. 
 
House, S.M.;Spellerberg, I.F. (1983) Comparison of Lacerta agilis habitats in Britain and Europe. British Journal of Herpetology 6: 305-308.
 
Janssen, I.;van der Meij, T. (2009) De levendbarende hagedis op de Drentse Zuiderheide. Schubben & Slijm 1: 25-25. 
 
Janssen, P. (2000) 3x zandhagedis anders. RAVON 3: 58-58.
 
Jooris, R. (2013) Eerste waarnemingen van melanistische muurhagedissen in België. RAVON 7: 19-21. 
 
Jooris, R.;Lehouck, M. (2007) De Muurhagedis in Vlaanderen. Met dank aan het veranderende klimaat en de NMBS. Natuur focus 6: 123-129.
 
Kalsbeek, G. (1904) De hazelworm. De Levende Natuur 9: 39-39. 
 
Klerks, M. (2010) Melanistische levendbarende hagedis. Schubben & Slijm 2: 6-6. 
 
Klerks, M. (2011) De levendbarende hagedis in de Loonse en Drunense Duinen. Schubben & Slijm 3: 5-7. 
 
Klerks, M. (2013) Blauwe levendbarende hagedissen. RAVON 15: 87-88. 
 
Knake, J.F. (1905) Muurhagedis. De Levende Natuur 10: 44-44. 
 
Krekels, R.F.M;Musters, C.K.J.M;Luijten, L. (1999) Niet in de zak, wel op Schouwen. De levendbarende hagedis in Zeeland. RAVON 2: 25-27.
 
Kruyntjens, B. (1984) Muurhagedis en hazelworm te Maastricht in 1983. Natuurhistorisch Maandblad 73: 73-74.
 
Kruyntjens, B. (1993) De muurhagedis in het noordwesten van zijn areaal. Natuurhistorisch Maandblad 82: 70-93.
 
Kruyntjens, B. (1988) De muurhagedis te Maastricht met uitsterven bedreigd. Natuurhistorisch Maandblad 77: 128-128.
 
Kruyntjens, B. (2014) Gladde slang eet hazelworm. Schubben & Slijm 6: 10-10. 
 
Kruyntjens, B. (1988) De muurhagedis in historisch perspectief. Om de Vesting 3: 6-7.
 
Kruyntjens, B. (1993) De muurhagedis en restauratie: een compromis. Om de Vesting 8: 21-24.
 
Kruyntjens, B. (1990) Geschiedenis en toekomst van de muurhagedis. Natuurhistorisch Maandblad 79: 285-287.
 
Kruyntjens, B. (1992) De Nieuwe Bossche Fronten: beschermd natuurmonument? Om de Vesting 7: 41-47.
 
Kruyntjens, B. (1994) De Hoge Fronten: restauratie, consolidatie en beheer in 1992 en 1993. Natuurhistorisch Maandblad 83: 154-163.
 
Kruyntjens, B. (1994) Herintroductie en repopulatie van de muurhagedis in en om Maastricht. Natuurhistorisch Maandblad 83: 191-196.
 
Kuyk, F.;Zekhuis, M. (2009) Eiafzetplekken voor zandhagedissen succesvol! RAVON 10: 63-67.
 
Langelaar, M. (2016) Dode drachtige hazelworm. Schubben & Slijm 8: 5-5. 
 
Langford, M. (1985) Husbandry and captive breeding of the sand lizard (Lacerta agilis) as an adjunct to habitat management in the conservation of the species in Britain. British Herpetological Society Bulletin 13: 28-36.
 
Lawson, R. (1952) Early breeding of the common lizard (Lacerta vivipara). British Journal of Herpetology 1: 133-134.
 
Lenders, A.T.J.W. (2002) Habitatbeheer van de zandhagedis in en rond de slenk (Meinweggebied). Een conflict tussen recreatie en eiafzetplekken?. Natuurhistorisch Maandblad 91: 96-102.
 
Lenders, A.T.J.W. (1998) De Zoom, de Snep en de Moost. Drie waardevolle herpetologische enclaves in een intensief gebruikt agrarisch landschap. Natuurhistorisch Maandblad 87: 51-54.
 
Lenders, A.T.J.W.;Daamen, J. (2004) Habitatbeheer voor de zandhagedis rond het oude hakhoutbos (Meinweggebied). Natuurhistorisch Maandblad 93: 281-286.
 
Losekoot, P. (2018) Zandhagedis verslindt pissebed. Schubben & Slijm 10: 7-7. 
 
Mulder, J. (2007) Een doekje voor het bloeden. Ervaringen met translocatie van zandhagedissen. RAVON 9: 17-22.
 
Mulder, T. (1992) De Hoge Fronten: een nieuwe episode in een nimmer-eindigende historie? Natuurhistorisch Maandblad 81: 97-97.
 
Munro, H.O. (1967) Observations on egg deposition by a sand lizard. British Journal of Herpetology 4: 20-21.
 
Musters, K.;van de Putte, F.;Hannewijk, A. (2019) (Her)kolonisatie levendbarende hagedis Noord-Beveland. Schubben & Slijm 11: 12-12. 
 
Nijst (1949) Opmerking over het voorkomen van de muurhagedis in Maastricht. Natuurhistorisch Maandblad 38: 119-119.
 
Oudemans, A.C. (1899) Opmerkingen bij het lezen van 'De Levende Natuur'. De Levende Natuur 4: 198-200. 
 
Parent, G.H. (1978) Contribution à la connaissance du peuplement herpétologique de la Belgique. Le caractère relictuel d'age Atlantique de l'aire du Lézard des murailles, Lacerta muralis muralis (Laurenti) au Benelux. Les Naturalistes Belges 59: 209-222.
 
Pearson, A.D.;Tamarind, D.L. (1973) Acarine parasites on the lizard, Lacerta vivipara Jacquin. British Journal of Herpetology 5: 352-353.
 
Prick, R. (1989) Betere tijden voor de muurhagedis in Maastricht? Natuurhistorisch Maandblad 78: 7-11.
 
Prick, R. (1991) De biologie van de muurhagedis in Maastricht. Natuurhistorisch Maandblad 80: 230-237.
 
Prick, R.;Kruyntjens, B. (1992) De muurhagedis in Maastricht in 1989. Natuurhistorisch Maandblad 81: 3-12.
 
Prick, R.;Kruyntjens, B. (1992) De muurhagedis en restauratie: konflikt of kompromis? Natuurhistorisch Maandblad 81: 23-38.
 
Quayle, A. (1980) Sand lizards. British Herpetological Society Bulletin 2: 45-46.
 
RAVON (2011) Een bijzondere zandhagedis. Schubben & Slijm 3: 8-8. 
 
RAVON (2012) Super coole levendbarende hagedis. Schubben & Slijm 4: 7-7. 
 
RAVON (2014) Muurhagedis. Schubben & Slijm 6: 9-9. 
 
Roig, J.M.;Carretero, M.A.;Liorente, G.A. (2000) Reproductive cycle in a Pyrenean oviparous population of the common lizard (Zootoca vivipara). Netherlands Journal of Zoology 50: 15-27.
 
Schaars, I. (2013) Fotoboek Zandhagedis. RAVON 15: 136-136. 
 
Schaars, I. (2014) Geweldige eerste telling van zandhagedis in het Bergerbos. Schubben & Slijm 6: 16-16. 
 
Schaars, I.;Janssen, I. (2012) Kolonisatie levendbarende hagedis Montferland. Schubben & Slijm 4: 6-6. 
 
Schipper, W.W. (1918) De Hazelworm in Drente. De Levende Natuur 23: 255-255. 
 
Schut, M. (2018) Gladde slang eet zandhagedis. Schubben & Slijm 10: 8-8. 
 
Sheppard, L.;d'Ellairs, A. (1972) The mechanism of autotomy in Lacerta. British Journal of Herpetology 4: 276-286.
 
Simms, C. (1969) Recolonisation of burnt heath by lizards, Lacerta vivipara Jacquin. British Journal of Herpetology 4: 117-120.
 
Simms, C. (1968) Burrowing of the sand lizard Lacerta agilis. British Journal of Herpetology 4: 65-65.
 
Smid, G.;de Jong, T. (2001) Zandhagedissen van het Seinpostduin. RAVON 4: 37-37.
 
Snell, C.A. (1983) Miscellaneous notes on European tree frogs, edible frogs, crested newts and wall lizards. British Herpetological Society Bulletin 7: 51-54.
 
Snell, C.A. (1984) Egg laying site for the wall lizard. British Herpetological Society Bulletin 10: 58-58.
 
Snell, C.A. (1983) Winter activity in the sand lizard. British Herpetological Society Bulletin 7: 79-79.
 
Spellerberg, I.F.;House, S.M. (1982) Relocation of the lizard Lacerta agilis: an exercise in conservation. British Journal of Herpetology 6: 245-248.
 
Spikmans, F. (2015) Zonnige toekomst voor de muurhagedis. Schubben & Slijm 7: 9-9. 
 
Spikmans, F.J.G.M.;Bosman, W.W. (2016) De muurhagedis in Maastricht: vier decennia populatieontwikkeling en kansen voor de toekomst. Natuurhistorisch Maandblad 105: 17-24. 
 
Spitzen, A.;van Delft, J.;Vogels, J. (2018) Waar gaat het mis met de levendbarende hagedis. Schubben & Slijm 10: 19-19. 
 
Steward, J.W. (1965) Territorial behaviour in the wall lizard Lacerta muralis. British Journal of Herpetology 3: 224-229.
 
Stolk, C. (2018) Zandhagedis in Rhenense tuin. Schubben & Slijm 10: 11-11. 
 
Stove, W.K. (1983) Longevity in the common lizard (Lacerta vivipara). British Herpetological Society Bulletin 7: 80-80.
 
Strijbosch, H. (2005) Zandhagedis en levendbarende hagedis in de kop van Limburg en het Rijk van Nijmegen. Kunsthistorie en de verspreiding van hagedissen. Natuurhistorisch Maandblad 94: 193-196.
 
Strijbosch, H. (2009) Levendbarende hagedis Zootoca vivipara. De amfibieën en reptielen van Nederland : 270-279. 
 
Strijbosch, H. (2013) ‘Nieuwe’ monografie levendbarende hagedis. RAVON 15: 86-86. 
 
Strijbosch, H. (2002) Kolonisatie van nieuw aangelegde kapvlakten door de levendbarende hagedis. RAVON 5: 1-5.
 
Strijbosch, H. (1993) En hoe het zover kon komen. Natuurhistorisch Maandblad 82: 69-69.
 
Strijbosch, H.;Bonnemayer, J.J.A.M.;Dietvorst, P.J.M. (1980) The northernmost population of Podarcis muralis (Lacertilia, Lacertidae). Amphibia-Reptilia 1: 161-172.
 
Strijbosch, H.;Bonnemayer, J.J.A.M.;Dietvorst, P.J.M. (1980) De muurhagedis (Podarcis muralis) in Maastricht. Deel 1 : Struktuur en dynamiek van de populatie. Natuurhistorisch Maandblad 69: 210-217.
 
Strijbosch, H.;Bonnemayer, J.J.A.M.;Dietvorst, P.J.M. (1980) De muurhagedis (Podarcis muralis) in Maastricht. Deel 2. Biotoop en biotoopgebruik. Natuurhistorisch Maandblad 69: 240-245.
 
Struijk, R.P.J.H. (2007) Melanistische en blauwgevlekte hazelwormen (Anguis fragilis fragilis) op de Noordwest Veluwe. RAVON 9: 33-36.
 
Struijk, R.P.J.H. (2009) Stuifzand als leefgebied voor de levenbarende hagedis. RAVON 11: 33-37.
 
Struijk, R.P.J.H.;Rouffaer, B.H. (2014) Predatie hazelworm door merel. RAVON 16: 20-20. 
 
Stumpel, A.H.P. (1993) Recovery plans of the wall lizard (Podarcis muralis), the yellow-bellied toad (Bombina variegata) and the tree frog (Hyla arborea) in the Netherlands. T-PVS 34: 52-55.
 
Stumpel, T. (2013) Verlangen naar hazelworm. RAVON 15: 58-58. 
 
t Slooten ., P.A.H. (1917) De Hazelworm van Ureterp. De Levende Natuur 21: 359-359. 
 
ten Hoeve, J. (2016) Muurhagedis te Meppel. Schubben & Slijm 8: 10-10. 
 
ter Horst, J.T. (1975) Gaat de laatste vindplaats van de muurhagedis in Nederland verloren? Natuurhistorisch Maandblad 64: 36-39.
 
Tesch, P. (1919) Lacerta vivipara. De Levende Natuur 24: 63-63. 
 
Tilmans, R.A.M. (1998) Weidepalen: succesvolle vindplaatsen voor de levendbarende hagedis. Natuurhistorisch Maandblad 87: 157-160.
 
Tilmans, R.A.M.;Moors, C.M.M.;Crombaghs, B.H.J.M. (2006) Nieuwe kansen voor muurhagedis een actueel beeld van de verspreiding buiten het kerngebied van de Maastrichtse Hoge Fronten. Natuurhistorisch Maandblad 92: 1-9.
 
Tip, J. (1918) De Hazelworm in Drente. De Levende Natuur 23: 285-285. 
 
van 't Hoff, A.W. (1923) Hazelworm in Gorinchem. De Levende Natuur 28: 188-188. 
 
van Acker, K. (2018) Hazelworm bijt vuursalamander. Schubben & Slijm 10: 9-9. 
 
van Beek, A. (2012) Koekoekgedrag bij zandhagedis. Schubben & Slijm 4: 17-17. 
 
van de Bund, C.F. (1959) De invloed van de temperatuur op het gedrag van de zandhagedis (Lacerta agilis L.). De Levende Natuur 62: 58-63. 
 
van de Bund, C.F. (1955) De Zandhagedis, Lacerta agilis L. De Levende Natuur 58: 67-75. 
 
van de Bund, C.F. (1986) Diersoorten als toets voor natuurwaarde van heide. De Levende Natuur 87: 14-23. 
 
van Delft, J.;Bogaerts, S. (2013) Vragen staat vrij; de hazelworm in Waalre. Schubben & Slijm 5: 4-5. 
 
van den Bogert, H. (1989) Opmerkelijke vondst van Hazelworm (Anguis fragilis). De Levende Natuur 90: 96-96.
 
van den Bogert, H.;Smit, G.F.J.;Zuiderwijk, A. (1992) Nieuwsbrief Nr 8. Herpetogeografische Dienst Lacerta, Nieuwsbrief 8: 1-7.
 
van der Aa, B. (2015) Gladde slang smult van hazelworm. Schubben & Slijm 7: 15-15. 
 
van der Aa, B. (2017) Muurhagedis in De Rips. Schubben & Slijm 9: 19-19. 
 
van der Coelen, J.E.M. (1995) Natuurwaarden in de entree van Limburg. Drie natuurontwikkelingsterreinen langs de Maas tussen Eijsden en Maastricht. Natuurhistorisch Maandblad 84: 181-192.
 
van der Lugt, M.;van der Lugt, A.;van der Lugt, G. (2011) Levendbarende hagedis op een Gronings eiland. RAVON 13: 96-99.
 
van der Maesen, L.J. (1917) Muurhagedis. De Levende Natuur 22: 198-198. 
 
van der Woude, H. (1991) De Muurhagedis (Podarcis muralis) in de Botanische Tuinen te Utrecht. Lacerta 49: 157-158.
 
van Diepenbeek, A. (2011) Kleurige hagedissenstaart in vossenuitwerpsel. RAVON 13: 55-56.
 
van Ekeris, T. (2015) Zandhagedis op het menu. Schubben & Slijm 7: 15-15. 
 
van Hees, G.;America, J. (1999) Eten en gegeten worden. RAVON 2: 37-37.
 
van Kessel, N.;Crombaghs, B.H.J.M.;Beekman, J. (2011) Compensatie voor leefgebied en verplaatsing van een populatie hazelwormen. RAVON 13: 32-37.
 
van Leeuwen, J.C.M.;Leeuwen, B.H. (1977) De zandhagedis (Lacerta agilis agilis Linne). Zuidhollands Landschap 3: 18-19.
 
van Maren, S. (2010) Wirwar hazelwormen in de Kampina. Schubben & Slijm 2: 13-14.
 
van Noordwijk, C.G.E.T;Peeters, T.M.J. (2008) Muurhagedissen op de Bemelerberg; over het hoofd gezien of over het hek gezet? Natuurhistorisch Maandblad 97: 145-148.
 
van Rijsewijk, A.C. (2000) De Kerkeindsche Heide toch de moeite waard! RAVON 3: 52-55.
 
van Strien, A.J.;Zuiderwijk, A.;Daemen, B.;Janssen, I.A.W.;Straver, M. (2007) Adder en Levendbarende hagedis hebben last van versnippering en verdroging. De Levende Natuur 108: 44-48.
 
van Woersem, I. (2010) Opwarmplaten in trek bij hazelworm. Schubben & Slijm 2: 4-4. 
 
Venema, H.J. (1918) De Hazelworm ook in Drente. De Levende Natuur 23: 219-219. 
 
Voortvelt, J.P.J.M. (1993) De Linie van Du Moulin, een historisch overzicht. Om de Vesting 8: 13-21.
 
Webster, J. (1983) Large Lacerta agilis discovered. British Herpetological Society Bulletin 8: 39-39.
 
Webster, J. (1983) Hibernation of the sand lizard (Lacerta agilis). British Herpetological Society Bulletin 8: 38-38.
 
Witman, K. (2017) Zandhagedis in eigen achtertuin. Schubben & Slijm 9: 19-19. 
 
Wolf, M. (2018) Zandhagedis met issues. Schubben & Slijm 10: 11-11. 
 
Zekhuis, M. (2004) Duikende hagedis. RAVON 6: 26-26.
 
Zekhuis, M. (1998) Natuurherstel in Twente. Hazelwormen en heideplagen. RAVON 2: 1-2.
 
Zuiderwijk, A. (2005) Reptiel met pieken en dalen. De zandhagedis in het natuurbeheer. Natura 102: 154-155. 
 
Zwanenburg, J. (1998) Hazelwormen en wurgsex. RAVON 1: 45-45.