a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
soortinformatie | taxonomie | literatuur (1) | trend

Familie:Characeae
Synoniemen:Chara delicatula, Chara verrucosa
Status:(niet bedreigd)
Voorkomen:algemeen voorkomend
Trend:stabiel of toegenomen
beschrijving

Hoofdas licht- tot donkergroen, tot 0,5 mm dik, internodiën 0,5-2 x de lengte van de takken; Schors triplostich, tylacanth; Stekels rudimentair tot kort bolvormig; Stipulae bovenste rij 0,3-1,5 mm lang; onderste rij rudimentair; Takken tot 3 cm lang, enigszins ingebogen; Bracteae voorste ongeveer even lang als het oogonium, achterste rudimentair tot kort; bracteolae langer dan het oogonium; Eindtak / eindsegment 1-3 cellig; Eindcel kort, spits; Een- of tweehuizigheid eenhuizig; Oögoniën tot 1 mm lang; 0,6 mm breed; Antheridiën tot 0,45 mm in diameter; Oösporen tot 0,8 mm lang; 0,45 mm breed, vaak met kalkomhulsel; Oösporenmembraan met kleine korrels.
 
foto7719
foto7720
foto7721
foto7722
foto7723
foto7724
foto7725