a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Chara aculeolata Kützing

Fijnstekelig kransblad
soortinformatie | taxonomie | trend

Familie:Characeae
Status:ernstig bedreigd
Voorkomen:zeer zeldzaam
Trend:zeer sterk afgenomen
beschrijving

Hoofdas grijsgroen, tot 0,4 mm dik, vaak met dikke laag kalk bedekt; Schors meestal triplostich, meestal tylacanth; Stekels talrijk, 1-2 (3) bij elkaar, kort of tot 1 mm lang, dun, spits; Stipulae bovenste rij meestal lang, tot 0,8 mm; onderste rij korter, tot 0,4 mm; Takken kort, ingebogen, tot 2 cm lang, 4-6 beschorste segmenten; Bracteae voorste (adaxiaal) tot 0,8 mm lang; achterste (abaxiaal) korter, tot 0,4 mm; Eindtak / eindsegment onbeschorst, kort, 1-2 cellig; Eindcel klein, spits; Een- of tweehuizigheid tweehuizig; Oögoniën tot 0,7 mm lang; 0,5 mm breed; Antheridiën tot 0,6 mm in diameter; Oösporen tot 0,6 mm lang; 0,4 mm breed; Oösporenmembraan glad.
 
foto7662
foto7663
foto7664
foto7695