a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (1) | flora's (2) | taxonomie | herkenning | feedback (0) | trend en bloei

Familie:Amaryllidaceae
Groep:eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Voorkomen in Nederland
Zeldzaamheid:bron: Rode Lijst Vaatplanten 2012zeldzame soort
Indigeniteit:bron: Standaardlijst 2003niet-ingeburgerd: adventief / verwilderend
Herkomst:bron: Standaardlijst 2003oorspronkelijke herkomst onbekend
Ecologie & verspreiding
Ui is al meer dan 3000 jaar in cultuur en wordt in vele variëteiten wereldwijd verbouwd op droge tot vochtige, voedselrijke, goed gedraineerde zand, leem- en kleigrond onder wisselende klimaatomstandi... [meer]