a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Diplophyllum albicans (L.) Dumort.

Nerflevermos
algemeen | ecologie & verspreiding | flora's (9) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Scapaniaceae
Groep:Levermossen
Status:Rode Lijst: Kwetsbaar
Zeldzaamheid:vrij zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)subatlantisch boreaal-gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.broedkolonist
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtArm bos
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitlemig of fijn zand
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortveldwaarneming
Ecologie & verspreiding
Diplophyllum albicans is een karakteristieke soort van allerlei steile kantjes op de zandgronden, zoals slootkanten en boswalletjes. In Zuid-Limburg komt de soort ook langs holle wegen voor. Buiten de... [meer]
 
foto11349
foto4307
foto3954
foto3955
foto3951
foto1794
foto4653
foto2133
foto3952
foto3953