a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Micarea farinosa Coppins & Aptroot

Poederoogje
algemeen | literatuur (2) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Pilocarpaceae
Groep:korstmossen
Status:Onbestendig (slechts incidentele kortstondige vindplaatsen; geen aanwijzingen dat soort hier langer dan 10 jaar aaneengesloten in Nederland voorkwam)
Zeldzaamheid:zeer zeldzame soort
Alg:Type alg (fotobiont) waarmee deze soort samenleeftMicareoid
Substraat:Substraat waarop de soort vaak groeit. Klik voor een grafische weergave.op de grond
Vegetatie:Vegetatieklasse (Van Dort e.a. 2017) waarin de soort het meest voorkomt.Cladonio-Lepidozietea reptantis
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortbeoordelen door specialist