a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Fabriciana niobe (Linnaeus, 1758)

Duinparelmoervlinder
algemeen | taxonomie | ecologie | herkenning | trend en fenologie | literatuur (4) | feedback (0)

Familie:Nymphalidae
Status:bron: Rode Lijst Dagvlinders 2019Rode Lijst: bedreigd
Trend sinds 1950:bron: NEM (CBS en De Vlinderstichting)Sterke afname (p<0.05) *

Voorkomenbron: Vlinderstichting.nl
Een zeldzame standvlinder die vooral voorkomt in de duinen van Noord-Holland en op de Waddeneilanden. Tot het begin van deze eeuw kwam hij ook nog voor op de Hoge Veluwe.

In het kort...
De duinparelmoervlinder, die in Nederland de grens van zijn areaal bereikt, krijgt het door vergrassing steeds moeilijker.
 
foto56885