a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Eupithecia pusillata (Denis & Schiffermüller, 1775)

Jeneverbesdwergspanner
algemeen | taxonomie | ecologie | herkenning | trend en fenologie | feedback (0)

Familie:Geometridae
Status:bron: Voorlopige Rode Lijst Nachtvlinders 2012bedreigd

Voorkomenbron: Vlinderstichting.nl
Zeldzaam. Een soort die dankzij de aanplant van jeneverbes in tuinen op steeds meer plaatsen verspreid over het land wordt waargenomen; in jeneverbesgebieden soms talrijk. RL: bedreigd.
Herkenning
Kenmerk: Voorvleugellengte: 9-11 mm. Een zeer variabele dwergspanner, die echter te herkennen is aan de witachtige of lichtbruine vlek aan de buitenzijde van de middenstip. De buitenrand van de middenband is aan de binnenzijde bezet met zwarte pijlvlekjes van verschillende lengte; de twee vlekjes tussen de middenstip en de vleugelpunt zijn het langst en vallen het meest op. De dwarslijnen variëren in intensiteit en zijn ter hoogte van de middenstip scherp gehoekt; door de middenband loopt een dwarslijn die gewoonlijk door de middenstip loopt. De grondkleur van de voorvleugel varieert van witachtig bruin tot donkerbruin of grijs. Over het midden van de zwak getekende achtervleugel loopt een donkere dwarslijn die vooral bij de binnenrand duidelijk zichtbaar is; vaak is nog een tweede dwarslijn aanwezig vlak voor de vleugelwortel.
Kenmerken rups: Tot 18 mm; zeer variabel in kleur en tekening; de grondkleur varieert van groen tot roodachtig bruin; sommige vormen hebben over de rug een donkere middenstreep en langs de rug twee smalle, gele lengtestrepen, terwijl andere vormen over het midden van de rug roodachtig bruine rechthoekjes of donkerbruine pijlvormige vlekken hebben; alle vormen hebben op de flanken een brede, geelachtig witte lengtestreep.Uiterlijk Porter: 16-18 mm. Lijf groen of bruin met een donkerder ruglijn en een variabele hoeveelheid blokjes, V-tjes en lijntjes in donkerbruin, rood en geel op rug en flanken; de stigmalijn is gewoonlijk witachtig en duidelijk aanwezig.
Meer informatie op de website van De Vlinderstichting