a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Issoria lathonia (Linnaeus, 1758)

Kleine parelmoervlinder
algemeen | taxonomie | ecologie | herkenning | trend en fenologie | literatuur (6) | feedback (0)

Familie:Nymphalidae
Status:bron: Rode Lijst Dagvlinders 2019Rode Lijst: kwetsbaar
Trend sinds 1950:bron: NEM (CBS en De Vlinderstichting)Matige afname (p<0.01) **

Voorkomenbron: Vlinderstichting.nl
Een schaarse standvlinder die voorkomt in de hele kuststreek. Vooral in de zomermaanden kan de kleine parelmoervlinder over grote afstanden zwerven; vandaar dat hij ook af en toe op verschillende plaatsen in het binnenland wordt gezien.

In het kort...
De zeer mobiele kleine parelmoervlinder is een echte duinsoort, maar wordt ook steeds vaker in het binnenland aangetroffen.
Meer informatie op de website van De Vlinderstichting