a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Hesperia comma (Linnaeus, 1758)

Kommavlinder
algemeen | taxonomie | ecologie | herkenning | trend en fenologie | literatuur (4) | feedback (0)

Familie:Hesperiidae
Status:bron: Rode Lijst Dagvlinders 2019Rode Lijst: bedreigd
Trend sinds 1950:bron: NEM (CBS en De Vlinderstichting)Matige afname (p<0.01) **

Voorkomenbron: Vlinderstichting.nl
Een vrij zeldzame standvlinder die in de afgelopen eeuw sterk achteruit gegaan is in areaal en in aantal. De soort komt momenteel nog voor in de duinen tussen Wijk aan Zee en Egmond en op de Waddeneilanden. Op de Veluwe is de kommavlinder nog vrij gewoon. In Utrecht, Noord-Brabant, Overijssel en Drenthe bevinden zich geisoleerd liggende populaties.

In het kort...
De weinig mobiele kommavlinder heeft een voorkeur voor open schraal grasland en een groot nectaraanbod; vergrassing is zijn grootste vijand.
Meer informatie op de website van De Vlinderstichting
 
foto56891