a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Daphnis nerii (Linnaeus, 1758)

Oleanderpijlstaart
algemeen | taxonomie | ecologie | herkenning | trend en fenologie | feedback (0)

Familie:Sphingidae
Status:bron: Voorlopige Rode Lijst Nachtvlinders 2012trekvlinder

Voorkomenbron: Vlinderstichting.nl
Een zeer zeldzame trekvlinder uit subtropische gebieden die zelden in ons land wordt gezien. In 2004 zijn twee exemplaren waargenomen, één in Friesland en één in Limburg. In 2016 zijn zes exemplaren waargenomen, één imago en vijf rupsen.

In het kort...
Van de fraaie oleanderpijlstaart zijn slechts enkele waarnemingen in Nederland en België bekend.
Meer informatie op de website van De Vlinderstichting