a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Cidaria fulvata (Forster, 1771)

Oranje bruinbandspanner
algemeen | taxonomie | ecologie | herkenning | trend en fenologie | feedback (0)

Familie:Geometridae
Status:bron: Voorlopige Rode Lijst Nachtvlinders 2012kwetsbaar

Voorkomenbron: Vlinderstichting.nl
Algemeen. Komt in de kustprovincies en op diverse plaatsen in het binnenland voor. RL: gevoelig.

In het kort...
De oranje bruinbandspanner is goed herkenbaar aan zijn kleur en tekening.
Meer informatie op de website van De Vlinderstichting