a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Obelia dichotoma (Linnaeus, 1758)

Veelvertakte zeedraad
algemeen | beleid en bescherming | ecologie & verspreiding | taxonomie | trend

Typering: Leptothecata (poliep met hydrotheca/schijf- of komvormige meduse)
Herkenning
Deze poliep vormt kolonies die 5 tot 35 cm hoog worden, afhankelijk van de mate van beschutting. De onregelmatig vertakte hoofdas is (oker)geel en bestaat uit internodiën (geledingen/segmenten) die aan de onderzijde geringd zijn. De internodiën dragen zijtakjes die ook weer uit internodiën zijn opgebouwd. De gehele kolonie is monosifoon (in doorsnede uit één buis bestaand). De hydrotheca (omhulsel dat de poliepen omsluit) staat op een geringde steeltje en is kelk- of komvormig. De gonotheca (omhulsel van de voortplantingsstructuren) is kegelvormig (smaller aan de basis) en heeft ook een kort geringd steeltje. De medusen zijn klein (2-6 mm in diameter) en bestaan uit een dun, cirkelrond scherm met vier dunne radiale kanalen. De maag is vierhoekig en de mond heeft vier korte lippen. De rand van het scherm heeft veel korte tentakels die bij de aanhechting gezwollen zijn. De medusen zijn kleurloos tot lichtgeelachtig.
Te verwarren met:
De poliep is te verwarren met andere Obelia soorten die in Nederland voorkomen. O. bidentata en O. longissima worden echter veel langer en bestaan uit onvertakte hoofdassen. O. geniculata wordt ongeveer even groot als O. dichotoma, maar O. geniculata heeft onvertakte hoofdassen. Obelia-medusen zijn niet tot op soort te determineren.
Controle: Foto
Auteurs: Luna van der Loos
Marco Faasse
 
foto43989