a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Nemertesia ramosa (Lamarck, 1816)

Vertakte zeespriet
algemeen | beleid en bescherming | ecologie & verspreiding | taxonomie | trend

Typering: Leptothecata (poliepen met hydrotheca)
Herkenning
Deze poliep groeit vaak solitair en bestaat uit een hoofdas tot 30-40 cm hoog die onregelmatig, spaarzaam vertakt is. De as is vrij stijf, oranjegeel tot strogeel van kleur en is verdeeld in internodiën (geledingen/segmenten). De vertakte as (inclusief vertakkingen) is omgeven door fijne, kleurloze hydrocladia (zijtakjes) die in kransen van 6 rond de as staan. Deze zijtakjes zijn ook opgebouwd met internodiën, die allemaal hydrothecae (omhulsel dat de poliepen omsluit) dragen. De gonotheca (omhulsel van de voortplantingsstructuren) is peervormig en heeft een kort steeltje waarmee het aan de apofyse is bevestigd.
Te verwarren met:
Deze soort is te verwarren met Gewone zeespriet Nemertersia antennina. Gewone zeespriet groeit echter overwegend in kolonies die bestaan uit bundels van onvertakte sprieten, terwijl Vertakte zeespriet vaker solitair voorkomt en wel vertakt is. Verder draagt elk internodium in de hydrocladia van Vertakte zeespriet een hydrotheca, terwijl de internodiën in de hydrocladia van Gewone zeespriet afwisselend wel en niet een hydrotheca dragen.
Controle: Foto
Auteurs: Luna van der Loos
Marco Faasse