a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Sycon scaldiense (Van Koolwijk, 1982)

Harige zakspons
algemeen | beleid en bescherming | ecologie & verspreiding | taxonomie | trend

Typering: Kalkspons (Marien)
Soortinformatie: lees verder
Herkenning
Grijswitte, soms iets glasachtige, cylindrische zakspons met dunne wanden waaruit zeer lange spicula (kalknaalden) steken. Hierdoor ontstaat een sterk 'harig' uiterlijk. Steeds met een stijf kruintje van spicula rond de uitstroomopening. Tot ongeveer 5 cm lang. Wanden soms met knobbelachtige papillen.
Te verwarren met:
Lijkt op de Gewone zakspons Sycon ciliatum, maar is veel hariger door uitstekende spicula van soms meer dan 1 cm lengte.
Controle: Microscopisch onderzoek nodig voor zekere identificatie.
Auteurs: Floris Bennema
 
foto40166