a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Bryopsis hypnoides J.V.Lamouroux, 1809

Onregelmatig vederwier
algemeen | beleid en bescherming | ecologie & verspreiding | taxonomie

Typering: Groenwier (marien)
Herkenning
Tot 20 cm lang. Lichtgroen tot donkergroen van kleur. Voelt slap en teer aan. Thallus (plantvorm) is sifonaal opgebouwd (geen interne celwanden), met kruipende assen waaruit hoofdassen ontspringen. Vanuit de hoofdas komen vertakkingen (kan één tot drievoudig geveerd zijn). Deze vertakkingen zijn onregelmatig en liggen niet in één vlak.
Te verwarren met:
Onregelmatig vederwier kan worden verward met Vederwier Bryopsis plumosa en Bryopsis lyngbyei. Bij Vederwier en Bryopsis lyngbyei liggen de vertakkingen echter in één vlak, terwijl de vertakkingen bij Onregelmatig vederwier alzijdig zijn.
Controle: Foto
Auteurs: Luna van der Loos
 
foto38920
foto38921