a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Spermothamnion repens (Dillwyn) Magnus, 1873

Poederkwastwier
algemeen | beleid en bescherming | ecologie & verspreiding | taxonomie

Typering: Roodwier (marien)
Herkenning
Tot enkele cm hoog. Thallus (plantvorm) bestaat uit kruipende en opgaande filamenten. De filamenten bestaan in doorsnede uit één rij cellen (monosifoon) en zijn variabel vertakt (kan zowel alternerend, tegenoverstaand of alzijdig vertakt zijn). De filamenten zijn niet bedekt met schorscellen (ongecorticeerd). De cellen zijn cilindrisch en veel langer dan breed. In de hoofdassen hebben de cellen een diameter van 60-70 µm, in de zijassen zijn de cellen iets smaller.
Te verwarren met:
Te verwarren met Griffitshia-soorten, Halurus flosculosus en Anotrichium furcellatum. S. repens heeft echter cellen tot ongeveer 50 µm in diameter, de andere drie soorten hebben dikkere cellen (in de hoofdas).
Controle: Microscopische foto
Auteurs: Luna van der Loos