a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Ulva compressa Linnaeus, 1753 

Plat darmwier
algemeen | beleid en bescherming | ecologie & verspreiding | literatuur (1) | flora's (1) | taxonomie

Typering: Groenwier (marien)
Herkenning
Tot 60 cm lang en meestal tussen de 0.5mm-2cm breed. Lichtgroen tot donkergroen van kleur. Thallus (plantvorm) bestaat uit afgeplatte buizen die vooral aan de voet veelvuldig vertakt zijn. De vertakkingen kunnen over het hele thallus voorkomen. De zijtakken worden breder vanaf de basis naar de top toe. De toppen eindigen abrupt (lijken te zijn “afgeknipt”). De buizen zijn niet opgezwollen door luchtbellen. De wand van de buis is één cellaag dik.
Te verwarren met:
Ulva-soorten zijn zeer variabel en daardoor moeilijk van elkaar te onderscheiden. Macroscopisch kan er meestal alleen onderscheid worden gemaakt tussen de “Zeesla”-groep (de bladvormige Ulva-soorten) en de “Darmwier”-groep (de buisvormige Ulva-soorten, die vroeger het geslacht Enteromorpha vormden). Voor verder onderscheid is een microscoop nodig, waarmee gekeken kan worden naar organisatie van de cellen, de chloroplasten en het aantal pyrenoïden (kleurloos onderdeel van het chloroplast) per cel.
Controle: Foto en microscopische foto
Auteurs: Luna van der Loos
 
foto38952
foto38954
foto38953
foto38955