a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Chondria capillaris (Hudson) M.J.Wynne, 1991

Fijn kraakbeenwier
algemeen | beleid en bescherming | ecologie & verspreiding | taxonomie

Typering: Roodwier (marien)
Herkenning
Tot 30 cm hoog. Bruinrood van kleur. Thallus (plantvorm) bestaat uit erect, cilindrische assen die alzijdig vertakt zijn. De assen bestaan uit een kleine centrale cel met daaromheen een ring vijf grote ‘pericentrale’ cellen. Daaromheen zit een meerlagige cortex (schorscellen). De assen worden tot 0,5 mm in doorsnede, maar zijn vaak dunner. De thallustop is spits, met een topcel die uitsteekt. De laatste vertakkingen zijn spoelvormig.
Te verwarren met:
Deze soort is te verwarren met Chondria coerulescens en Chondria dasyphylla. Levende exemplaren van C. coerulescens zijn onderwater sterk blauwgroen iriserend en zijn hiermee makkelijk te onderscheiden van de twee soorten. C. dasyphylla heeft afgeknotte thallustoppen en zijtakjes die omgekeerd kegelvormig zijn, terwijl C. capillaris spitse thallustoppen heeft en zijtakjes die spoelvormig zijn.
Controle: Foto
Auteurs: Luna van der Loos