a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Jania rubens (Linnaeus) J.V.Lamouroux, 1816

Fijn koraalwier
algemeen | beleid en bescherming | ecologie & verspreiding | taxonomie

Typering: Roodwier (marien)
Herkenning
Tot 2.5 cm lang. Lichtroze van kleur. Voelt kalkachtig en bros aan. Thallus (plantvorm) is verkalkt en kan verschillende groeivormen aannemen: van regelmatig vertakte waaiers tot verwarde massa’s 10 cm in diameter. Thallus (plantvorm) bestaat uit een korstvormige basis (tot 0.6 mm in diameter) met daaruit vertakte bosjes. De bosjes bestaan uit vertakte assen en de assen bestaan weer uit segmenten (rond in doorsnede of wigvormig). De vertakkingen kunnen regelmatig en dichotoom zijn, of onregelmatiger.
Te verwarren met:
Deze soort wordt in Nederland alleen aangespoeld op het strand gevonden (vaak weer groeiend op andere aangespoelde zeewieren, zoals Cystoseira spp.) en is niet te verwarren met inheemse Nederlandse soorten.
Controle: Foto
Auteurs: Luna van der Loos