a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Pisidium amnicum (O.F. Müller, 1774)

Rivier-erwtenmossel
algemeen | beleid en bescherming | ecologie & verspreiding | taxonomie | trend en fenologie

Typering: Tweekleppige (Zoetwater)
Herkenning
Schelp 11 x 8,5 mm. Grijswit tot bruingeel, glanzend. Verhoudingsgewijs grote, ovaal-langwerpige schelpen (grootste inlandse erwtenmossel). Vrij stevig, de top ligt duidelijk ver achter het midden. Buitenkant met regelmatige concentrische ribben die naar onderen verder uit elkaar liggen en sterker worden. Geen umbonale plooi. Het slot is relatief stevig. Slotband inwendig, ligamentgroeve lang. In de linkerklep 2 cardinale en 2 laterale tanden, in de rechterklep 1 cardinale en 4 laterale tanden. Geen mantelbocht.
Te verwarren met:
Andere erwtenmossels. Vooral onvolgroeide exemplaren zijn soms moeilijk op naam te brengen. In het algemeen zijn bij erwtenmossels kenmerken als de algemene vorm en vooral die van de slottanden zelfs voor voor specialisten ingewikkeld. Deze kunnen bovendien ook vaak individueel binnen de soort verschillen.