a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Trochulus striolatus abludens (Locard, 1888)

Rosse haarslak
algemeen | beleid en bescherming | taxonomie | trend en fenologie

Typering: Huisjesslak (Land)
Herkenning
Huisje 14 x 9 cm. Licht hoornbruin, lilabruin of meer geelbruin, met midden op de winding meestal een lichtere band. Breder dan hoog, samengedrukt-kegelvormig huisje met 6-7 matig bolle tot zwak hoekige windingen. Aan de onderzijde iets afgevlakt. De mondopening is ovaalrond, soms iets verdikt en aan de columellaire zijde omgeslagen. Binnen In de mond is een drempel aanwezig: een lijstvormige verdikking die aan de buitenzijde bruingeel doorschemert. De navel is wijd, tot circa 1/5 van de totale breedte. Bij jonge exemplaren staan op het huisjes (enkele) haartjes. Deze zijn bij oude exemplaren meestal verdwenen. De sculptuur bestaat uit duidelijke, onregelmatige groelijnen. Vroeger aangeduid als Trichia rufescens. Ook wel ‘Veerse slak’ genoemd.
Te verwarren met:
Trochulus hispidus. Die soort blijft echter kleiner, heeft meer beharing, een meestal donkerder huisje en leeft in veel meer biotopen.