a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Euglesa milium (Held, 1836)

Hoekige erwtenmossel
algemeen | beleid en bescherming | ecologie & verspreiding | taxonomie | trend en fenologie

Typering: Tweekleppige (Zoetwater)
Herkenning
Schelp 3,6 x 2.9 mm. Grijswit of lichtgeel met een matig sterk glanzende opperhuid. Het schelpje is bol, de omtrek is afgerond-trapeziumvormig. Top achter het midden, breed en meestal boven de bovenrand van de schelp uitstekend. Buitenzijde met een sculptuur van min of meer regelmatige ribjes. Slotband inwendig, ligamentgroeve kort, in het midden wat verbreed. In de linkerklep 2 cardinale en 2 laterale tanden, in de rechterklep 1 cardinale en 4 laterale tanden. Kenmerkend is het in verhouding tot andere erwtenmossels laaggelegen voorste sluitspierindruksel.
Te verwarren met:
Andere erwtenmossels, waaronder de Glanzende erwtenmossel ,i>Euglesa nitida. In het algemeen zijn bij erwtenmossels kenmerken als de algemene vorm en vooral die van de slottanden zelfs voor voor specialisten ingewikkeld. Deze kunnen bovendien ook vaak individueel binnen de soort verschillen.