a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
algemeen | beleid en bescherming | literatuur (1) | taxonomie | trend en fenologie

Typering: Tweekleppige (Marien)
Soortinformatie: lees verder
Herkenning
Schelp tot 150 mm. Wit, met een geelgrijze opperhuid. Langwerpig, de voor- en achterrand gapen. Top bedekt door de omgeslagen bovenrand, waarin 8-14 dwarsschotjes zitten. Oppervlak met concentrische groeven, gekruist door radiale ribben. Op de kruispunten raspvormige uitsteeksels. Bij doubletten zitten tussen de omgeslagen bovenranden  drie accessorische schelpstukken. Dier met lange, vrijwel geheel vergroeide sifonen. Lichaamskleur crème tot geeloranje.