a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Pseudanodonta complanata (Holandre, 1836)

Platte zwanenmossel
algemeen | beleid en bescherming | taxonomie

Typering: Tweekleppige (Zoetwater)
Soortinformatie: lees verder
Herkenning
Schelpkleppen tot 9,5 x 5 cm. Plat in verhouding tot de andere inheemse soorten: doorsnede doublet (dikte) tot 2,5 cm. Groenbruin tot geelgroen, vaak met donkergroene vanuit de top stralende lengtestrepen. Binnenzijde met sterk glanzend, zilverwit parelmoer. Dunschalig, langgerekt. De bovenrand loopt niet tot weinig vanuit de top omhoog en maakt een matig scherpe hoek met de achter-onderrand. Geen duidelijke slottanden. VOORKOMEN Leeft voonamelijk in bredere stromende wateren, zoals de grote rivieren en in het IJsselmeer. vrij zeldzaam. RODE LIJST: bedreigd.
Te verwarren met:
Andere Anodonta-soorten, Chinese vijvermossel Sinanodonta woodiana
 
foto32732