a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Symphodus melops (Linnaeus, 1758)

Zwartooglipvis
algemeen | ecologie & verspreiding | taxonomie | feedback (0)

Familie:Labridae
Typering: Mariene vissoort
Auteur: Wijnand Vlierhuis / IvL
Herkenning
Stevige, hoge vis met een vrij spitse snuit en een enkele doorlopende, stekelige rugvin. Meestal 20 cm (tot 28 cm). Vrouwtjes kleiner (tot circa 15 cm). De kleur is zeer variabel. Geel- tot groenbruin met een lichtrode tint. De mannetjes hebben meer tekening, met vaak blauwe strepen op de kop en rugvin en ook op de buikzijde. Verder hier en daar vage donkere vlekken en meestal een opvallende donkere vlek bij de staartwortel. Achter het oog zit vrijwel steeds een kommavormige donkere vlek. Vrouwtjes zijn wat egaler geelbruin. Lichaam hoog, zijdelings afgeplat. De snuit is spits, met een eindstandige mond met dikke lippen. Eén vrij lange rafelige rugvin en een half zo lange anaalvin. Staart stevig, vlagvormig. Borst- en buikvinnen min of meer afgerond. Het voorkieuwdeksel is achteraan fijn gezaagd.
Te verwarren met:
Lipvissen kunnen makkelijk met elkaar verward worden. De Zwartooglipvis is herkenbaar aan de zwarte vlek op de staart en een halvemaanvormige vlek achter de ogen. De Kliplipvis is een slankere, meer uniform gekleurde soort met een zwarte vlek op de staartwortel, die verder egaal oranje tot roestbruin is. De Gevlekte Lipvis wordt met 50 tot 60 centimeter verreweg het grootst en mist de vlekken van bovengenoemde soorten.
Auteurs: Wijnand Vlierhuis / IvL
 
foto43182
foto43183
foto43184