a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Nitella opaca (Bruzelius) Agardh

Donker glanswier
soortinformatie | taxonomie | literatuur (1) | trend

Familie:Characeae
Status:kwetsbaar
Voorkomen:zeldzaam
Trend:stabiel of toegenomen
beschrijving

Hoofdas helder donkergroen, tot 0,8 mm dik; Schors afwezig; Stekels geen; Stipulae geen; Takken 1 x vertakt, steriel tot 2 cm lang, fertiel korter in kleine hoofdjes; Bracteae geen; Eindtak / eindsegment 2-3, 1 cellige eindtakken; Eindcel lang, met een spitse punt; Een- of tweehuizigheid tweehuizig; Oögoniën tot 0,65 mm lang; 0,6 mm breed; Antheridiën tot 0,8 mm in diameter; Oösporen tot 0,4 mm lang; 0,4 mm breed, vrijwel rond, met circa 5 duidelijke lijsten; Oösporenmembraan glad.
 
foto7750
foto7751