a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
algemeen | herkenning & ecologie | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Arthoniaceae
Groep:korstmossen
Synoniemen:Arthonia astroidea, Arthonia vulgaris, Opegrapha atra var. macularis
Status:Niet bedreigd
Zeldzaamheid:vrij algemene soort
Alg:Type alg (fotobiont) waarmee deze soort samenleeftTrentepohlia
Europees areaal:Verspreiding in Europa ten opzichte van Nederland (Aptroot en Sparrius 2009)breed gematigd
Noordelijk Halfrond:Voorkomen op het Noordelijk Halfrond (Aptroot en Sparrius 2009)Disjunct circumpolair
Biotoop:Biotoop waarin de soort voorkomt (niet compleet)laanbomen, bossen
Substraat:Substraat waarop de soort vaak groeit. Klik voor een grafische weergave.op bomen
Vegetatie:Vegetatieklasse (Van Dort e.a. 2017) waarin de soort het meest voorkomt.Arthonio-Lecidelletea elaeochromae
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortfoto voldoet als bewijs
Herkenning & ecologie
Witte, korstvormige soort met vlek- of stervormige, zwarte apotheciën op bomen met gladde schors. De soort groeit in het algemeen op lichtrijke plekken. Reacties: geen.... [meer]
 
foto9177
foto3677
foto8773
foto9062
foto10370
foto27711
foto3562