a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Thymelicus sylvestris (Poda, 1761)

Geelsprietdikkopje
algemeen | taxonomie | ecologie | herkenning | trend en fenologie | literatuur (3) | feedback (0)

Familie:Hesperiidae
Status:bron: Rode Lijst Dagvlinders 2019niet bedreigd
Trend sinds 1950:bron: NEM (CBS en De Vlinderstichting)Sterke afname (p<0.01) **

Voorkomenbron: Vlinderstichting.nl
Een vrij schaarse standvlinder die vooral voorkomt in het oosten van het land (vooral Drenthe, de Veluwe en Zuid-Limburg); in de duinen en op kleigrond schaars. Het verspreidingsbeeld wordt gedeeltelijk vertroebeld door verkeerde determinaties (vaak verwarring met het zwartsprietdikkopje).

In het kort...
Veel waarnemingen van het geelsprietdikkopje berusten waarschijnlijk op een verkeerde determinatie; vermoedelijk is de soort zeldzamer dan het verspreidingskaartje laat zien.
Meer informatie op de website van De Vlinderstichting
 
foto56886