a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Apatura iris (Linnaeus, 1758)

Grote weerschijnvlinder
algemeen | taxonomie | ecologie | herkenning | trend en fenologie | literatuur (4) | feedback (0)

Familie:Nymphalidae
Status:bron: Rode Lijst Dagvlinders 2019Rode Lijst: ernstig bedreigd

Voorkomenbron: Vlinderstichting.nl
Tot voor kort een zeldzame standvlinder met nog slechts enkele populaties in Twente, de Achterhoek en Noord-Brabant. Sinds de eeuwwisseling breidt hij zich echter weer uit en wordt op steeds meer plekken gezien, zoals in laagveenbosjes in NW Overijssel en ZO Friesland.

In het kort...
De grote weerschijnvlinder, met zijn prachtig blauw oplichtende vleugels, wordt het meest drinkend aangetroffen op kadavers en uitwerpselen.
Meer informatie op de website van De Vlinderstichting