a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
algemeen | taxonomie | ecologie | herkenning | trend en fenologie | literatuur (3) | feedback (0)

Familie:Lycaenidae
Status:bron: Rode Lijst Dagvlinders 2019niet bedreigd
Trend sinds 1950:bron: NEM (CBS en De Vlinderstichting)Stabiel

Voorkomenbron: Vlinderstichting.nl
Een vrij schaarse standvlinder die lokaal voorkomt op de zandgronden. De laatste jaren breidt de soort zich enigszins uit naar het noorden; van Texel, Vlieland en Terschelling komen steeds meer waarnemingen. In het westen van het land wordt het groentje nauwelijks waargenomen.

In het kort...
Zittend op een jong berkenblaadje valt het groentje, dat leeft op de grens van bos en hei, nauwelijks op.
Meer informatie op de website van De Vlinderstichting