a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758

Viervlek
algemeen | taxonomie | herkenning | trend en fenologie | literatuur (5) | feedback (0)

Familie:Libellulidae

Voorkomenbron: Vlinderstichting.nl
Zeer algemeen
Herkenning
40-48 mm. Libellen met een vrij breed achterlijf dat taps toeloopt en in een punt eindigt. Mannetjes en vrouwtjes vergelijkbaar getekend. Achtervleugels met een donkere vlek in de basis. De aders in de donkere vlekken zijn opvallend geel. Halverwege de voorranden van de vleugels staat een donker vlekje, dat niet voorkomt bij andere libellensoorten. Sommige exemplaren hebben bij deze vlekjes, en bij de pterostigma’s, een extra donkere veeg in de vleugels (vorm praenubila). Achterlijf bij jonge dieren overwegend oranje met contrasterende zwarte punt. De segmentranden hebben gele zomen. Oudere dieren worden donkerbruin met een grijze zweem, de zwarte punt vormt dan geen contrast meer. In het achterlijf zijn vaak opvallende luchtbellen zichtbaar. Ogen roodbruin. Gezicht crème, soms bijna wit.
Meer informatie op de website van De Vlinderstichting
 
foto43404
foto43417
foto50858
foto44092