a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Coenagrion pulchellum (Vander Linden, 1825)

Variabele waterjuffer
algemeen | taxonomie | herkenning | trend en fenologie | literatuur (1) | feedback (0)

Familie:Coenagrionidae

Voorkomenbron: Vlinderstichting.nl
Zeer algemeen, vooral in laagveengebieden en veenweidegebieden.
Herkenning
34-38 mm. Lange en vooral slanke waterjuffer, waarvan zowel de mannetjes als vrouwtjes variabel getekend zijn. Mannetje: zeer slank achterlijf. De hoeveelheid blauw op het achterlijf varieert van bijna zo veel als azuurwaterjuffer, tot slechts kleine blauwe vlekjes. Op segment 2 staat meestal een Y-vormige figuur, die met de achterrand van het segment verbonden is. De schouderstrepen zijn meestal onderbroken, in de vorm van een uitroepteken. Vrouwtje: zeer variabel. Vaak vrij veel blauw op het achterlijf, terwijl lichte delen op borststuk meestal groenig zijn. Aan de andere kant van het spectrum staan groene vrouwtjes met een geheel donkere achterlijfsrug. Beste kenmerk is de vorm van het halsschild (zie Detailkenmerken).
Meer informatie op de website van De Vlinderstichting
 
foto44521