a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Garveia franciscana (Torrey, 1902)

Berevachtpoliep
algemeen | beleid en bescherming | ecologie & verspreiding | taxonomie

Typering: Anthoathecata (athecate “bekerloze” poliep)
Herkenning
De poliep vormt sterk vertakte kolonies tot 20 cm hoog met assen tot 0.3 mm in doorsnede. Deze kolonies ontspringen uit een dun web van stolonen. De perisarc (buitenste omhulsel van chitine) is geelbruin en kan rimpelig of onduidelijk geringd zijn. De poliepen staan aan het eind van de assen en zijn knotsvormig. Elke poliep heeft 10-12 tentakels die in een krans rond de kegelvormige mondopening staan geplaatst. De mannelijke en vrouwelijke gonoforen (voortplantingsstructuren) staan op aparte kolonies. Mannelijke gonoforen zijn eivormig (0.4 mm lang) en hebben een kort steeltje. Vrouwelijke gonoforen zijn bolrond (0.15 mm in diameter). Mannelijke kolonies zijn meestal ook regelmatiger vertakt dan vrouwelijke kolonies.
Te verwarren met:
Berevachtpoliep is te verwarren met de Brakwaterpoliep Cordylophora caspia, een soort die ook veel in brakwatergebieden voorkomt en stuikjes kan vormen, maar de vorm van de poliepen zelf is zeer verschillend. Steriele kolonies van Berevachtpoliep vertonen ook grote gelijkenis met Bougainvillia muscus; voor onderscheid zijn de gonoforen nodig.
Controle: Foto
Auteurs: Luna van der Loos
Marco Faasse
 
foto43822