a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Kirchenpaueria halecioides (Alder, 1859)

Zeeveertje
algemeen | beleid en bescherming | ecologie & verspreiding | taxonomie | trend

Typering: Leptothecata (poliep met hydrotheca)
Herkenning
Deze poliep vormt spaarzaam vertakte kolonies die veervormig zijn. De hoofdas is bruin van kleur en wordt tot 4 cm hoog. De as bestaat uit internodiën (geledingen/segmenten) die de hydrocladia (zijtakjes) dragen. De hydrocladia liggen in één vlak, zijn teer en zijn ook weer opgebouwd uit internodiën. De internodiën waarop een hydrotheca (omhulsel dat de poliep omsluit) staat zijn vrij lang, terwijl de internodiën zonder hydrotheca relatief kort zijn. De hydrotheca is komvormig. De gonotheca (omhulsel van de voortplantingsstructuren) is tonvormig, aan de basis smaller, en met een kort steeltje.
Te verwarren met:
Deze soort is te verwarren met Kirchenpaueria pinnata, maar de hoofdas van de laatstgenoemde is onvertakt, terwijl het Zeeveertje K. halecioides soms/vaak wel vertakt is.
Controle: Foto
Auteurs: Luna van der Loos
Marco Faasse
 
foto44004