a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Craspedacusta sowerbii Lankester, 1880

Zoetwaterkwal
algemeen | beleid en bescherming | ecologie & verspreiding | taxonomie | trend

Typering: Limnomedusae (schijf- of halfbolvormige meduse)
Herkenning
De poliep is klein (0.5-1.5 mm hoog) en heeft de vorm van een zak die aan de onderkant versmald is. Het perisarc (buitenste omhulsel van chitine) eindigt onder de top van de poliep. Het bovenste deel dat niet bedekt is door het perisarc bevat de netelcellen. In het midden van het veld met netelcellen ligt de vierhoekige mondopening. Van de oorspronkelijke poliep kan een nieuwe poliep afsplitsen – zo ontstaan kleine kolonies van 4-6 poliepen. De meduse bestaat uit een vlak, halfbolvormig scherm met een diameter tot 20 mm. Het ringkanaal en de vier radiale kanalen zijn duidelijk zichtbaar. De gonaden (voortplantingsstructuren) groeien als driehoekige lobben langs de radiale kanalen en hangen naar beneden. De maagsteel is groot en vierhoekig. De maag zelf is klein en heeft een mond met vier lippen. Op de schermrand staan 200-400 tentakels van verschillende lengte. Het scherm van de meduse is doorzichtig, terwijl de maag, de netelcellen en de gonaden melkwit zijn.
Te verwarren met:
De poliep zou eventueel verward kunnen worden met andere zoetwaterpoliepen, bijvoorbeeld uit het geslacht Hydra, maar deze zijn zeer anders van vorm. De meduse is de enige zoetwaterkwal bekend uit Nederlands water en is dus niet te verwarren met andere soorten.
Controle: Foto
Auteurs: Luna van der Loos
Marco Faasse
 
foto43842
foto43843
foto43844