a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Abietinaria abietina (Linnaeus, 1758)

Zeedennetje
algemeen | beleid en bescherming | ecologie & verspreiding | taxonomie | trend

Typering: Leptothecata (poliepen met hydrotheca)
Herkenning
De poliep vormt chocoladebruine kolonies tot 35 cm hoog die meestal veervormig zijn, maar ook onregelmatig vertakt kunnen zijn. De hoofdas is vrij slap en dikker dan de zijtakken. De zijtakken staan in een alternerend vertakkingspatroon op de hoofdas en kunnen soms ook vertakt zijn. De onderste zijtakken zijn lang, maar worden korter naar boven toe. De hydrotheca (omhulsel dat de poliep omsluit) is flesvormig, gezwollen aan de onderkant, heeft een cirkelronde opening, en is voor een deel vergroeid met de hoofdas of zijtak waarop deze is geplaatst. De hydrothecae staan op zowel de linker- als rechterkant van de as/tak geplaatst onder een hoek van 60 graden. De gonotheca omhulsel van de voortplantingsstructuren) is eivormig en heeft een kort steeltje. De gonothecae staan in rijen langs de zijtakken.
Te verwarren met:
Het robuuste, veervormige uiterlijk van deze soort is vrij karakteristiek en is moeilijk te verwarren met andere soorten in Nederland. Abietinaria filicula vertoont grote gelijkenis, maar deze soort is slechts één keer als aangespoeld gemeld in 1851.
Controle: Foto
Auteurs: Luna van der Loos
Marco Faasse
 
foto44008