a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Nemertesia antennina (Linnaeus, 1758)

Gewone zeespriet
algemeen | beleid en bescherming | ecologie & verspreiding | taxonomie | trend

Typering: Leptothecata (poliepen met hydrotheca)
Herkenning
Deze poliep vormt kolonies die bestaan uit een bundel stolonen met daaruit omhoog-groeiende, zelden vertakte assen. De assen worden tot 30 cm hoog en 300-500 µm dik, zijn vrij stijf en zijn verdeeld in internodiën (geledingen/segmenten). Elk internodium heeft 2-5 apofyses (aanhangels) die in een krans om het internodium staan. Op de apofyses staan hydrocladia (zijtakjes). Deze zijtakjes zijn ook opgebouwd met internodiën, die afwisselend wel en niet hydrothecae (omhulsel dat de poliepen omsluit) dragen. De hoofdassen zijn oranjegeel van kleur en de zijtakjes wit-kleurloos. De gonotheca (omhulsel van de voortplantingsstructuren) is peervormig en heeft een kort steeltje waarmee het aan de apofyse is bevestigd.
Te verwarren met:
Deze soort is te verwarren met Vertakte zeespriet Nemertersia racemosa. Gewone zeespriet groeit echter overwegend in kolonies die bestaan uit bundels van onvertakte sprieten, terwijl Vertakte zeespriet vaker solitair voorkomt en wel vertakt is. Verder draagt elk internodium in de hydrocladia van Vertakte zeespriet een hydrotheca, terwijl de internodiën in de hydrocladia van Gewone zeespriet afwisselend wel en niet een hydrotheca dragen.
Controle: Foto
Auteurs: Luna van der Loos
Marco Faasse
 
foto43988