a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Sertularella rugosa (Linnaeus, 1758)

Gegroefde zeeden
algemeen | beleid en bescherming | ecologie & verspreiding | taxonomie | trend

Typering: Leptothecata (poliepen met hydrotheca)
Herkenning
Poliep vormt kolonies tot 4 cm lang. De kolonies zijn meestal onvertakt. De hoofdas bestaat uit korte internodiën (geledingen/segmenten) die van elkaar gescheiden zijn door afwisselend naar links en rechts schuin gekantelde septa (“wanden”). De hydrotheca (omhulsel dat de poliepen omsluit) is tonvormig, relatief groot (0.25-0.35 mm in diameter) en heeft 6-8 diepe concentrische insnoeringen/ringen. De hydrotheca staat op een dikke apofyse (aanhangsel van de internodiën); hierdoor heeft de hoofdas een zigzag-vorm. De gonotheca (omhulsel van de voortplantingsstructuren) is eivormig, heeft 8-10 concentrische insnoeringen en staat met een kort steeltje op de internodiën geplaatst.
Te verwarren met:
Deze soort is te verwarren met andere Sertularella>/i>-soorten die in Nederland voorkomen (Sertularella polyzonias en Sertularella ellisii). S. polyzonias is echter meerdere malen vertakt en wordt langer dan S. rugosa. S. ellisii heeft flesvormige hydrothecae zonder diepe concentrische insnoeringen/ringen. S. tenella, een soort die nog niet in Nederland is waargenomen, maar die in diepere delen van de Noordzee wel algemeen voorkomt, en dan verward zou kunnen worden met S. rugosa. De verschillen tussen deze twee soorten zitten vooral in de vorm van de hydrothecae. Verder zijn de internodiën van S. rugosa kort (waardoor de hydrothecae met elkaar in contact komen) en zijn de internodiën van S. tenella slank (waardoor de hydrothecae elkaar niet raken).
Controle: Foto
Auteurs: Luna van der Loos
Marco Faasse