a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Hydrallmania falcata (Linnaeus, 1758)

Gekromde zeeborstel
algemeen | beleid en bescherming | ecologie & verspreiding | taxonomie | trend

Typering: Leptothecata (poliep met hydrotheca)
Herkenning
De poliep vormt tot 60 cm hoge (maar meestal veel lagere), vertakte kolonies die hoornkleurig zijn. De hoofdas is slap en gespiraliseerd/gedraaid. De assen bestaan uit internodiën (geledingen/segmenten) die elk één zijtak dragen. De zijtakken worden enkele cm in lengte en staan gespiraliseerd op de hoofdas ingeplant. Deze zijtakken dragen op hun beurt weer kleine zijtakjes (hydrocladia) die ook uit internodiën zijn opgebouwd. De hydrocladia aan zowel de basis als de top van de zijtakken zijn korter, en de hydrocladia in het midden van de zijtakken zijn langer, wat de zijtakken een borstel- of veervorm geeft. Op de hydrocladia staan flesvormige hydrothecae (omhulsel dat de poliepen omsluit). De gonotheca (omhulsel van de voortplantingsstructuren) is langgerekt eivormig. De mannelijke en vrouwelijke gonotheca zijn gelijk van vorm, maar de vrouwelijke gonotheca is geeloranje.
Te verwarren met:
Volwassen/volgroeide exemplaren van deze soort zijn vanwege de karakteristieke, spiraalvormige groeiwijze met weinig andere soorten in Nederland te verwarren. Jonge exemplaren hebben deze groeiwijze echter nog niet en zijn dan moeilijk te onderscheiden van Sertularia-soorten.
Controle: Foto
Auteurs: Luna van der Loos
Marco Faasse
 
foto43987