a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Punctaria latifolia Greville, 1830

Warrig dunsteeltje
algemeen | beleid en bescherming | ecologie & verspreiding | taxonomie

Typering: Bruinwier (marien)
Herkenning
Tot 20 cm lang en enkele cm breed. (Licht)bruin van kleur. Voelt dun en slap aan en een tikkeltje slijmerig. Thallus (plantvorm) is bladvormig, ongedeeld/onvertakt en versmalt aan de basis tot een klein steeltje dat enkele mm lang is. De bladen zijn aan de randen bezet met meercellige haren. De sporangia (voortplantingsstructuren) liggen verspreid over het blad (deze zijn, indien aanwezig, te zien met het blote oog als rechthoekige patronen). De epidermiscellen (cellen die aan het oppervlak liggen) hebben meerdere chromatoforen (onderdeel van de cel dat pigment bevat) per cel.
Te verwarren met:
Het Warrig dunsteeltje is te verwarren met het Dunsteeltje. Het Warrig dunsteeltje heeft grotere epidermiscellen (20 µm) dan het Dunsteeltje (5-10 µm in diameter). Verder heeft het Warrig dunsteeltje meerdere chromatoforen per cel, terwijl het Dunsteeltje één plaatvormige chromatofoor per cel heeft. Als de planten sporangia (voortplantingsstructuren) bevatten, zijn ze ook macroscopisch te onderscheiden: de sporangia van het Dunsteeltje liggen aan het bovenste deel van het blad (dit veroorzaakt lichte vlekken als de sporangia leeg zijn), terwijl de sporangia van het Warrig dunsteeltje over het gehele blad verspreid liggen en rechthoekige patronen vormen.
Controle: Macroscopische foto waarop sporangia te zien zijn, of microscopische foto waarop de cellen inclusief afmeting te zien zijn.
Auteurs: Luna van der Loos
 
foto39000
foto39001
foto38999
foto40588