a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Fucus serratus Linnaeus, 1753

Gezaagde zee-eik
algemeen | beleid en bescherming | ecologie & verspreiding | taxonomie

Typering: Bruinwier (marien)
Herkenning
Tot 60 cm lang. Vertakkingen worden tot 2 cm breed. Olijfgroen tot bruin van kleur en met een stevige textuur. Het thallus (plantvorm) bestaat uit een discusvormige hechtschijf en een ronde steel met regelmatige dichotome vertakkingen (elke vertakking splitst zich in twee gelijke delen). De vertakkingen zijn afgeplat en hebben een duidelijke middenrib. Zeer kenmerkend zijn de gezaagde randen van de vertakkingen. De receptacula (voortplantingsorganen) groeien aan het eind van een vertakking, zijn onvertakt of eenmaal gevorkt, zijn afgeplat en de toppen kunnen spits zijn. Tweehuizige soort (voortplantingsorganen van verschillende geslachten komen voor op verschillende individuen).
Te verwarren met:
Te verwarren met andere soorten uit het geslacht Fucus. De voortplantingsorganen zijn echter afgeplat en niet verdikt, in tegenstelling tot de voortplantingsorganen van Blaaswier, Kleine zee-eik en F. guiryi, F. ceranoides kan afgeplatte voortplantingsorganen hebben, maar nooit compleet plat zoals bij Gezaagde zee-eik. Verder ontbreken de drijfblazen bij Gezaagde zee-eik, die Blaaswier wel heeft, en groeit dit wier niet gespiraliseerd, zoals Kleine zee-eik doet.
Controle: Foto
Auteurs: Luna van der Loos
 
foto38997
foto38998