a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Sphacelaria fusca (Hudson) S.F.Gray, 1821

Donker topcelwier
algemeen | beleid en bescherming | ecologie & verspreiding | taxonomie

Typering: Bruinwier (marien)
Herkenning
Tot 1 cm hoog. Thallus (plantvorm) bestaat uit een uitgebreid kruipend gedeelte en erecte filamenten die onregelmatig vertakt zijn. De erecte filamenten zijn 20-50 µm in doorsnede. Deze soort kan zich behalve met seksuele voortplanting ook vegetatief vermeerderen met behulp van propagula (zijtakjes met karakteristieke vorm).
Te verwarren met:
Kan verward worden met andere kleine, draadvormige bruinwieren, bijvoorbeeld met Sphacelorbus nanus, Protohalopteris radicans en Battersia plumigera. Bij deze soorten zijn echter geen propagula (zijtakjes met karakteristieke vorm die dienen voor vegetatieve vermeerdering) aanwezig. Verder is Battersia plumigera zeer regelmatig vertakt en S. fusca onregelmatig vertakt. Sphacelorbus nanus is veel kleiner en Protohalopteris radicans wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van pericysten (donker gekleurde cellen die het begin vormen van zijtakken, maar niet verder ontwikkeld zijn).
Controle: Microscopische foto
Auteurs: Luna van der Loos