a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Cochlicopa repentina Hudec, 1960

Middelste agaathoren
algemeen | beleid en bescherming | taxonomie | trend en fenologie

Typering: Huisjesslak (Land)
Herkenning
Huisje tot 7 x 2,4 mm. Qua vorm en afmetingen tussen L. lubrica en C. lubricella in. Tot 5 matig bolle windingen, altijd smaller dan Cochlicopa lubrica. Hoornbruin, met vrijwel altijd een paarsbruine mondrand. Deze vorm werd sedert 1970 als aparte soort ons land onderscheiden en is vooral gemeld uit duingebieden in de strooisellaag van bossen en bosjes. Inmiddels beschouwen veel auteurs dit als een vorm van C. lubrica.
Te verwarren met:
Andere Cochlicopa-soort(en): de Glanzende agaathoren Cochlicopa lubrica en de Slanke agaathoren Cochlicopa lubricella