a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Philocheras bispinosus (Hailstone, 1835)

Tweepuntsgarnaal
algemeen | beleid en bescherming | taxonomie | trend

Typering: Mariene kreeftachtige. Garnaal.
Herkenning
Tot 26 mm. Kleur: bleek grijswit met onregelmatige bruine vlekken en/of met kleinere roodbruine spikkeltjes. Soms op het rugschild (carapax) en op de vierde en vijfde achterlijfsegmenten (abdomale segmenten) min of meer egaal kastanjebruin. Ook de poten kunnen dan bruine bandjes hebben. Het rugschild (carapax) loopt vooraan aan de beide zijkanten uit in een scherpe punt, met direct daarnaast een stekel aan de uiteinden van de oogkassen. Het rostrum midden op de voorkant is klein, driehoekig tot stomp afgerond en ongestekeld. Bovenop de carapax staan in het verlengde van elkaar, in het midden de twee naar voren gerichte stekeltjes waaraan de soort haar naam dankt. Aan beide kanten daarvan zitten op het schild meestal - maar niet altijd - kleine korrelachtige knobbeltjes, die al dan niet drie onregelmatige rijen vormen. Het eerste paar poten heeft klapscharen (van het subchelate type), waarbij de dactylus zeer slank is en de propodus breed, iets opgezwollen en ruim twee maal de lengte van de dactylus is, met een scherpe anterodorsale stekel. Ook de merus heeft zo'n stekel. Het tweede paar poten is veel korter dan de eerste en latere poten en reikt nog niet tot het midden van de propodus van het eerste potenpaar. Aan het einde zit een klein (gewoon) schaartje met even lange vingers. Het derde potenpaar is zeer lang en dun. Het vierde en vijfde potenpaar is korter en steviger en onderling gelijk qua bouw. De achterlijfsegmenten hebben een glad oppervlak met hoogstens vage korreltjes (granula). Het vijfde en zesde segment zijn meestal veel dichter gekorreld (soms glad). De zijkanten van de eerste vier achterlijfsegmenten eindigen in een stompe punt, die van het vijfde segment zijn afgerond. Het telson in de staart is zeer lang en smal en eindigt in een scherpe punt, met opzij twee paar stekels. De uropoden rondom het telson zijn lang en smal.
Te verwarren met:
De Tweepuntsgarnaal Philocheras bispinosus lijkt op de Driepuntsgarnaal Philocheras trispinosus, de Veelpuntsgarnaal Pontophilus spinosus en de Gebandeerde puntsgarnaal Philoceras fasciatus. Verschillen zitten in de vorm en het aantal langwerpige stekels op de bovenzijde van het rugschild (carapax) en in het kleur-/banderingspatroon op het lichaam van met name P. fasciatus. Bij de ondersoort P. bispinosus neglectus is de tweede stekel op het rugschild gereduceerd en meer wratvormig, terwijl het rugschild en de lichaamssegmenten veel gladder zijn.